דגם-רצועות

דגם רצועות

 • שער חשמלי מדגם רצועות לבן
 • שער רצועות בחלק העליון והתחתון
 • שער רצועות כסוף
 • שער רצועות חום בחיפוי קיר לבנים
 • שער רצועות מעוגל מלמעלה
 • שער חשמלי לבן רצועות דקות
 • שער רצועות בהיר עם ידיות מאונכות
 • שער רצועות אפור עם רצועות דקות למעלה
 • שער עם רצועות עבות בחיפוי בניה ירושלמית
 • שער רצועות בצבע ירוק בקבוק
 • שער רצועות כהה עם חלק אטום עליון
 • שער חשמלי בהיר עם רצועות עבות
 • 7033
 • 7013
 • 7010
 • 7003
 • 7004
 • 7005
 • 7006
 • 7008
 • 7009
 • 7012
 • 7016
 • 7017
 • 7018
 • 7019
 • 7020
 • 7021
 • 7022
 • 7023
 • 7024
 • 7025
 • 7026
 • 7027
 • 7029
 • 7030
 • 7031
 • 7032
 • 7034
 • 7035
 • 7036
 • 7037
 • 7038
 • 7040
 • 7041
 • 7042
 • 7043
 • 7044
 • 7045
 • 7046
 • 7047
 • 7048
 • 7049
 • 7050
 • 7051
 • 7052
 • 7053
 • 7054
 • 7056
 • 7057
 • 7058
 • 7059
 • 7060
 • 7061
 • 7062
 • 7063
 • 7064
 • 7065
 • 7066
 • 7067
 • 7077
 • 7078
 • 7079
 • 7080
 • 7081
 • 7082
 • 7083
 • 7084
 • 7085
 • 7086
 • 7087
 • 7088
 • 7089
 • 7090
 • 7091
 • 7092
 • 7093
 • 7094
 • 7095
 • 7096
 • 7097
 • 7098
 • 7099
 • 7100
 • 7101
 • 7102
 • 7103
 • 7104
 • 7105
 • 7106
 • 7108
 • 7110
 • 7111
 • 7112
 • 7113
 • 7114
 • 7115
 • 7116
 • 7118
 • 7119
 • 7120
 • 7121
 • 7122
 • 7123
 • 7124
 • 7125
 • 7126
 • 7127
 • 7128
 • 7129
 • 7130
 • 7131
 • 7132
 • 7133
 • 7134
 • 7135
 • 7136
 • 7137
 • 7138
 • 7139
 • 7140
 • 7141
 • 7142
 • 7143
 • 7144
 • 7145
 • 7146
 • 7147
 • 7148
 • 7149
 • 7150
 • 7151
 • 7152
 • 7153
 • 7154
 • 7155
 • 7156
 • 7157
 • 7158